Meil on hea meel teada anda, et Justiitsministeerium on saatnud ülevaatamiseks ja tagasiside saamiseks äriseadustiku ja muude seaduste muutmise eelnõu. Viimased 3 aastat on Eesti Võlausaldajate Liit võidelnud selle eest, et tõmmata nii kaaskodanike kui seadusandjate tähelepanu vajadusele kaitsta ettevõtjat pahatahtlike võlglaste eest.

Nüüd lõpuks ongi Justiitsministeerium saatnud ülevaatamiseks ja tagasiside saamiseks Äriseadustiku ja muude seaduste muutmise eelnõu meile, ettevõtjatele. Meie suureks rõõmuks ja uhkuseks on eelnõus sees mitmed EVUL-i poolt ettevõtjate nimel ministeeriumile varem edastatud ettepanekud.

See on meie kõigi oluline töövõit ja siinkohal täname EVUL-i juhtkonna nimel kõiki liikmeid senise toetuse ja sisendi eest!

Ministeerium küsib nüüd Eesti Võlausaldajate Liidu – Teie arvamust – ettevõtjate hääl on tänaseks kuuldav ja väga oodatud.

Koostasime planeeritavate seadusemuudatuste põhjal lühikese küsitluse ja ootame tänuga Teie kiiret tagasisidet. Nii saate ise otseselt mõjutada Eesti majandusruumi ja kaasa rääkida seadusloomele:

  • Palume vastata viiele seadusemuudatust puudutavale küsimusele.
  • Ootame Teie tagasisidet enne 10.12.2018.  Link küsitlusele on siin, eelnõuga sab aga tutvuda Osalusveebis.

Teretulnud on alati ka täiendav tagasiside ja arvamusettepanekud aadressile info@evul.ee. Kasutame kõiki edastatud seisukohti ministeeriumile vastuse koostamisel.

EVUL-i varasemate ettepanekutega saad tutvuda artiklis: „EVUL-i ettepanekud pahatahtlike maksejõuetuste kontrolli alal saamiseks“.

 

Konkurentsivõimelise ettevõtluse nimel ning ausa ja läbipaistva majanduse eest!