29. 08. 2016

EVUL vahetas mõtteid ja arvamusi Eesti Kindlustusmaaklerite Liiduga

Eesti Võlausaldajate Liit kohtus 17. augustil Eesti Kindlustusmaaklerite Liiduga. Kohtumisel tutvustas EVUL oma nägemust kreeni vajunud majanduskeskkonna algpõhjustest – tankistide kasutamine, majandusaasta aruannete esitamata jätmine ja võlavaidlused. EKML nõustus, et variisikute kasutamine muudab kogu eesti ettevõtluse mentaliteedi negatiivseks ja siiani pole riiklikul tasandil vastuvõetud otsused olulist mõju probleemile avaldanud.

Loe edasi
29. 08. 2016

EVUL kohtus Eesti Asfaldiliiduga

Eesti Võlausaldajate Liit kohtus paar nädalat tagasi Eesti Asfaldiliiduga, leidmaks ühiseid kokkupuutepunkte oma tegevustes ning lahendamaks probleeme ühes senini kriitilisemas valdkonnas, milleks on ettevõtete krediidipoliitika ning võlahaldus. Kohtumise kokkuvõtteks saavutati konsensus, et jõulisemaks edasiliikumiseks oleks vaja hõlmata kõik ehitusega seotud liidud ning korraldada ühisseminar. Seminari eesmärgiks on tuua välja enim levinumad probleemid just konkreetses valdkonnas ning vaadelda erinevate ettevõtjate lahendusi nii maksejõuetuse kui ka ebaausa konkurentsi paremaks muutmise osas. Selleks, et kaasatud saaksid kõik huvitatud osapooled, valiti seminari toimumisajaks talveperiood, mil kiired ajad ehituses hakkavad lõpukorrale jõudma ja ettevõtjatel on enam aega pühendada end antud teemaga kurssi viimiseks.

Loe edasi