Hiljutisel kohtumisel rahandusministeeriumis arutati eelnõud, mille eesmärgiks on avalikustada tegelikud kasusaajad. Kohtumisel esindas Võlausaldajate Liitu Marie Rosin.

Eelnõu eesmärgiks on tuua avalikkuse ette tegelikud kasusaajad ja varjatud osalused – sellega soovitakse tõkestada rahapesu ning samuti kujundada ausat ja läbipaistvat majanduskeskkonda. Ka täna on võimalik soovi korral võimalikke tegelikke kasusaajaid tuvastada, kuid tihti tuleb lõppkasusaajat otsida läbi erinevate juriidilist kehade, mis on aga ressursikulukas ettevõtmine.

Vaatamata positiivsetele mõjudele, on eelnõu rakendamisel mitmeid takistusi. Tuleb arvestada eraelu saladust ning andmekaitsenõudeid, ka on küsitav, kuidas rakendada kontrollimehhanisme. Samuti ei lahenda eelnõu tankistide ja libalikvideerijate kasutamisega kaasnevaid probleeme – isik, kes probleemse ettevõte üle võtab, märgitakse ka tegelikuks kasusaajaks.

Loe lisaks:

Salaomanikud tiritakse kapist välja