17.mail esineb Eesti Võlausaldajate Liidu asutaja ja Inforegister.ee looja Marie Rosin konverentsil „e-RESIDENTSUS Visioon I Risikijuhtimine“ („e-RES Vision and Risk Management“), mis toob kokku teemaga seotud eksperdid ja visionäärid nii riigi- kui erasektorist. Üritusel analüüsitakse strateegilisi, õiguslikke, maksu- jm e-residentsusega seonduvaid riske ja avatakse globaalselt e-residentsuse ärimudel. Samuti soovitakse leida edasiseks tegevuseks konstruktiivseid ettepanekuid ja lahendusi.

Marie Rosin annab Inforegister.ee andmetele tuginedes ülevaate e-residentidest Eestis ja analüüsib nende maksekäitumist. Täpsemalt toob Rosin välja e-residentide üldstatistika (päritoluriik, koguarv jms) ning põimib selle olemasolevate finantsnäitajatega (võlad, tasutud maksud jms). Kuna e-residentsuse teema on Eestis veel lapsekingades, siis põhjalikke majandusaruandeid analüüsimiseks veel ei ole, aga olemasolev info on sellest tulenevalt topelt väärtuslik, et luua visioon võimalikust e-residentide maksekäitumisest tulevikus.

Loe lisaks e-residentsuse temaatikast ja planeeritavast seaduseelnõust SIIT.