Eesti Võlausaldajate Liit (EVUL) ja Eesti Juristide Liit (EJL) kohtusid eelmise nädala kolmapäeval, et arutada ettevõtjate maksejõuetust puudutavatel teemadel ja leida olukorra muutmiseks ühised kokkupuutekohad ning võimalikud lahenduste variandid.

EVUL tutvustas kohtumisel oma senist tegevust ning tõdes koos EJLga, et riigil hakkab kontroll õigus- ja eetikanorme järgivate juristide üle järjest rohkem kaduma ning ühtlasi kasvab tõusvas joones isehakanud õigusbüroode arv ja hoogustub libalikvideerijate tegevus. EJL liikmed on kursis Eestis valitseva variisikute probleemiga ning kogu olukorra muutmiseks igati nõus ühiste jõududega edasi liikuma, sest kõik EVULi käsitletavad põhiteemad (variisikud, esitamata majandusaasta aruanded, võlavaidlused) on ka juristide jaoks aktuaalsed.

EVUL ja EJL edaspidise koostöö põhisuunad on: ühisseminari korraldamine ja erinevate uuringutulemuste jagamine. Plaan on korraldada ettevõtlusjuristidele seminar, mille eesmärgiks on laiemale ringile anda ülevaade EVULi analüüsist Eestis toimuva maksejõuetuse problemaatika teemal, esitleda EVULi tehtud ettepanekuid olukorra parandamiseks ning üheskoos panna avatud arutelu käigus paika seadusega kooskõlas olevad tegevused EVULi ettepanekute realiseerimiseks. Edaspidi jagatavad uuringutulemused puudutavad aga peamiselt e-residentsust ja välismaa ettevõtjate tegevust Eestis, lisaks sundkustutamisi ja likvideerimisi. Need olid hetkel kindlalt paika pandud koostöökohad. Huvi edasise ühistegevuse osas on kindlasti kahepoolne.