Eesti Võlausaldajate Liit kohtus augusti keskel Eesti Masinatööstuse Liidu (EML) ja Eesti Elektroonikatööstuse Liiduga (EETL), et kaardistada töötleva tööstuse kitsaskohad võlahalduse ja seadusloome teemal. Ühiskohtumisel toodi välja peamised punktid, mis hetkel vajaksid ülevaatamist ja korrigeerimist.

Kohtumisel tutvustas EVUL Eesti majanduskeskkonda ja selle pahupoolt: massiline variisikute kasutamine ning esitamata jäetud majandusaasta aruanded, mille raames Äriregister kustutab aastas tuhandeid ettevõtteid koos varade ning võlgadega.

Mõlemad erialaliidud nõustusid, et probleem on tõsine ning tuleb asuda üheskoos taolise ebavõrdsuse vastu võitlema. EVUL, EML ja EETL jagasid nägemust, kus olukorra püsimajäämisel tekib ühel hetkel ka ausal ettevõtjal ressursside puudus ning kuna riigis valitseb mentaliteet, kus tahtlikuid või tahtmatuid skeemitamisi tolereeritakse, siis varem või hiljem hakkavad ka eeskujulikud võlausaldajad oma tegevuse jätkusuutlikuna hoidmise eesmärgil maksudest kõrvale hiilima või erinevaid petuskeeme kasutama.

Ühise koostöö eesmärgil kutsus EML Eesti Võlausaldajate Liitu esinema 16.11.16 toimuval suurel rahvusvahelisel tootearendus-, tootmistehnika-, tööriista-, allhanke- ja tehnohooldusmessil ”Instrutec 2016” .