2015. aastal lõpetas maksejõutuse tõttu tegevuse ligi 7000 ettevõtet, millest menetlusega või menetluseta pankrotte oli 308 (4,5%) ning veidi üle 6900 oli sundkustutatud ettevõtteid, ehk nn ebatüüpilisi pankrotte. Loe edasi siit.