Eesti Võlsausaldajate Liit

Täitemenetluse eelnõu kätkeb endas mitmeid ohte ja seab võlausaldaja nõrgemasse positsiooni.