Inforegister.ee on koostöös Kreedix OÜ-ga kokku pannud tabeli ettevõtetest, kelle vastu on esitatud 29.03.2016 seisuga kõige rohkem võlanõudeid. Eraldi on esile tõstetud uued võlglased ning Inforegister.ee-s halba maineskoori omavad juhatuse liikmed.

Võrreldes tegevusvaldkondi, millele ollakse kõige rohkem võlgu, eristuvad selgelt viis ärisektorit. Enim võlausaldajaid on hulgi- ja jaekaubanduses, suurim võlgnevuste koondsumma on haldus- ja abitegevusega seotud ärisektoris. Oluline on silmas pidada, et tabel on koostatud põhitegevusalade järgi, kuid üks ettevõtte võib olla tegev mitmes valdkonnas ning seda arvestades on näha, et enim ollakse võlgu hulgi- ja jaekaubandusega tegelevatele ettevõtetele. Uuri lähemalt SIIT.