Alates eelmise nädala algusest on Eesti Võlausaldajate Liit (EVUL) aktiivselt kohtunud erinevate Eestis tegutsevate erialaliitudega. 3. mail toimus kokkusaamine Eesti Maksumaksjate Liiduga (EML), mis kujunes kokkuvõttes väga produktiivseks. Nii mõnigi EVULi poolt juba varasemalt väljahõigatud lünk seadusloomes oli ka EML arvates muutuste järele karjuv. Edasises kahe liidu koostöös pole  enam kahtlustki.

Kohtumisel tutvustas EVUL oma nägemust kreeni vajunud majanduskeskkonna algpõhjustest – tankistide kasutamine, majandusaasta aruannete esitamata jätmine ja võlavaidlused. EML nõustus, et variisikute kasutamine muudab kogu eesti ettevõtluse mentaliteedi negatiivseks ja siiani pole riiklikul tasandil vastuvõetud otsused olulist mõju probleemile avaldanud. Majandusaasta aruannete esitamine tuleks EML arvates muuta lihtsamaks eriti väikeettevõtetele, kelle majandustegevus ei ole nii aktiivne. Samuti võiks kaaluda ettevõtjate trahvimist või pangakontode sulgemist. EML tõi pankrotimenetluseta raugenud ettevõtete vähendamiseks välja idee luua riiklik tagatisfond pankrotimenetluste tarvis. Sarnaste lahenduste vajalikkuseni on jõudnud ka EVUL ning teised arvamusliidrid, kellega EVUL juba kohtunud on.

EVUL ja EML jagasid nägemust, kus olukorra püsimajäämisel tekib ühel hetkel ka ausal ettevõtjal ressursside puudus ning kuna riigis valitseb mentaliteet, kus tahtlikuid või tahtmatuid skeemitamisi tolereeritakse, siis varem või hiljem hakkavad ka eeskujulikud võlausaldajad oma tegevuse jätkusuutlikuna hoidmise eesmärgil maksudest kõrvale hiilima või erinevaid petuskeeme kasutama.

Edasise sammuna lubas EVUL organiseerida kinnise ümarlaua, kus fikseeritakse konkreetsemalt muutmist vajavate valukohtade järeltegevused. Lisaks korraldab EVUL lähitulevikus EML liikmetele koolituse krediidipoliitika kujundamise ja juurutamise vallas ning esineb 13. oktoobril EML poolt korraldataval Maksukonverentsil 2016. Kindlasti hõlmab kahe liidu edasine koostöö veel vastastikku erinevate uuringute, analüüside ja teemakohaste artiklite vahetamist ning avalikku kajastamist. Kokkuvõttes oli EVULi ja EMLi kohtumine väga produktiivne, mille tulemuseks olid reaalsed koostöökokkulepped, mis puudutavad kõiki ausaid ettevõtjaid.