EVULi eesmärgiks on valgustada erialaliite Eesti ettevõtlusmaastikul valitsevatest probleemidest, millest peamised on majandusaruannete esitamata jätmine, variisikute teenuste kasutamine ning võlavaidlused. Erialaliitudelt ootab EVUL nende nägemust Eestis leviva maksejõuetuse kitsaskohtadest, et saaks mõttetalgute käigus kaardistada probleemsed ühiskohad ning koos edasi liikuda.

Eile kohtusid EVUL ning Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti, et kõneleda Eesti ning rahvusvahelise majanduskeskkonna hetkeolukorrast ja aktuaalsetest probleemidest. Peamiseks ühiseks murekohaks oli ettevõtlusmaastiku madal kuvand rahvusvaheliste ettevõtete silmis ning puudulik ärikultuur ja -eetika.

Lepiti kokku, et tegutsetakse ettevõtjate teadlikkuse tõstmine suunal korraldades ühiseid seminare, konverentse ja webinare. Ühtlasi kutsuti EVUL esinema suvel toimuval ekspordikonverentsil.

EVULi tulevikuvisioon on rahvusvahelisele turule suunatud ettevõtetele võimaldada lisakaitset, andes neile kasutada Eesti Võlausaldajate Liidu tunnusmärgi (logo), mis näitab rahvusvahelistele partneritele, et ettevõte on aus ja usaldusväärne.

EVULit ootavad lähipäevil ees veel kohtumised Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Advokatuuri, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga.