Eesti Võlausaldajate Liit kohtus paar nädalat tagasi Eesti Asfaldiliiduga, leidmaks ühiseid kokkupuutepunkte oma tegevustes ning lahendamaks probleeme ühes senini kriitilisemas valdkonnas, milleks on ettevõtete krediidipoliitika ning võlahaldus. Kohtumise kokkuvõtteks saavutati konsensus, et jõulisemaks edasiliikumiseks oleks vaja hõlmata kõik ehitusega seotud liidud ning korraldada ühisseminar. Seminari eesmärgiks on tuua välja enim levinumad probleemid just konkreetses valdkonnas ning vaadelda erinevate ettevõtjate lahendusi nii maksejõuetuse kui ka ebaausa konkurentsi paremaks muutmise osas. Selleks, et kaasatud saaksid kõik huvitatud osapooled, valiti seminari toimumisajaks talveperiood, mil kiired ajad ehituses hakkavad lõpukorrale jõudma ja ettevõtjatel on enam aega pühendada end antud teemaga kurssi viimiseks.