Eesti Võlausaldajate Liidul on suurepärane uudis kõikidele meie liikmetele: alates käesolevast kuust oleme esindatud organisatsioonis FinanceEstonia ning osaleme FinTech ning Krediidiandjate- ja vahendajate töögruppides.

EVULi esindajad kohtusid hiljuti FinaceEstonia juhatusega, kus tutvustasid liidu tegevussuundi, läbiviidud uuringuid ning laiemalt kogu maksejõuetusega seotud probleemistikku. Kohtumise tagasiside oli positiivne. Lisaks EVULi FinanceEstonia liikmeks võtmisele pakkus organisatsioon erinevad koostöövõimalusi – osalemist töögruppidest, vastastikkust koolituste korraldamist liitude liikmetele ja üldist infovahetust.

FinanceEstonia on avaliku ja erasektori huve ühendav esindusorganisatsioon, mis on ellu kutsutud eesmärgiga edendada finantsvaldkonna arengut, innovatsiooni ning seista liikmete ühiste huvide eest!

FinanceEstonia eesmärk on Eesti finantsvaldkonna võimaluste tutvustamine välisriikides ning samaaegselt kohaliku keskkonna järjepidev arendamine. Organisatsioon seisab selle eest, et Eestisse tekiks uusi ettevõtteid, loodaks uusi töökohti ja kohalik kapitaliturg areneks järjepidevalt tagamaks kapitali kättesaadavuse eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.