Käesoleva aasta veebruarikuust alates on Justiitsministeerium kogunud ettepanekuid maksejõuetusõiguse revisjoni lähteülesannete projekti kohta. Avaliku üleskutse raames oodati täiendavaid märkuseid eelkõige selle kohta, kas projektis on kajastatud kõik olulised maksejõuetusõiguslikud probleemid ja kas maksejõuetusõiguse revideerimine plaanitavas ulatuses on põhjendatud.

Tänaseks on laekunud erinevaid ettepanekuid 17 institutsioonilt, kelle seas leidub nii ministeeriume, õigusalaste asutuste esindajaid, erialaliite jt. Justiitsministeeriumi kodulehel on võimalik kõigi huvirühmade arvamustega detailselt tutvuda. Vt SIIA.

Üheks ettepanekute esitajaks on ka Eesti Võlausaldajate Liit, kelle ettepanekutega saate tutvuda SIIN.

Järgmise sammuna koostatakse saadud tagasiside pinnalt lähteülesande lõplik versioon, mille põhjal otsustatakse, kas alustatakse projekti teise etapi ehk revisjoniga.