Eelmisel nädalal toimus Eesti Võlausaldajate Liidu, Inforegistri ning KredEx Krediidikindlustusega kohtumine, kus arutleti krediidihindamise ja -kindlustamise temaatikal.

Kohtumisel tõi EVUL krediidimüügis ühe probleemina välja ettevõtjate seas laialt levinud variisikute süsteemse kasutamise, mis on tänaseks muutunud omaette ärimudeliks. Olukorra ühe lahendusena arendab Register OÜ (www.inforegister.ee) lähiajal lõpuni krediidihaldustarkvara ning mudelid, mis arvutavad kliendi ostu- ja müügiarvete ning nende laekumiste põhjal keskmise arve tasumise aja. Lisaks kaardistavad loodavad mudelid kliendi maksekäitumise mustreid.

KredEx Krediidikindlustus lisas omalt poolt, et oluline on tõsta ettevõtete teadlikkust krediidiriskidest ja nende maandamise võimalustest. Kui uute kaubanduspartnerite puhul veel kontrollitakse usinalt tausta, siis pikaajaliste partnerite puhul valvsus kaob, samas 80% krediidikahjudest seondub just pikaajaliste ostjatega. Üks lihtne viis ostja makseriskide maandamiseks on krediidikindlustus.

EVULi ning KredEx Krediidikindlustuse edasise koostööväljundina nähakse ühiseid krediidijuhtimise ja –kindlustuse teemalisi seminare ja koolitusi.

KredEx Krediidikindlustus asutati sihtasutuse KredEx tütarettevõttena 2009. aastal. Oma tegutsemisaja jooksul on KredEx Krediidikindlustus kindlustanud Eesti ettevõtete riske 81 riigis enam kui 2 miljardi euro ulatuses. Ettevõtte missiooniks on Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmine ja ekspordipotentsiaali suurendamine kaasaegse ja paindliku krediidikindlustusteenuse pakkumise kaudu.