Mai viimasel päeval toimunud Riigihangete Treffil 2016 osalenud Eesti Võlausaldajate Liidu (EVUL) looja ja Inforegister.ee asutaja Marie Rosin soovitab hankelepingutesse seada rangemad tingimused ettevõtja maksejõuetusega seotud probleemide kohta, mis võimaldaksid seatud tingimuste rikkumise korral pakkuja tagasi lükata. 

Konverentsi ettekande tarbeks teostas EVUL koostöös Inforegister.ee-ga turuanalüüsi riigihangetega seotud olukorrast Eesti majanduses viimase kolme aasta lõikes (2013-2015). Analüüsist ilmnes, et riigieelarvest keskmiselt 20% (~ 1,5 miljardit eurot) läheb tagasi majandusse riigihangete näol. Ühtlasi on hangete võitjatest hetkeseisuga pankrotis 34 ettevõtet koguvõlgade mahuga 12 miljonit eurot. Sealjuures on tähelepanuväärne asjaolu, et need 34 pankrotistunud ettevõtet võitsid hankeid kokku ligi 16 miljoni euro väärtuses. Püsivalt on võlgades 450 ettevõtet, kelle hankelepingud on veel täitmisel ja koguvõlgade maht ulatub ligikaudu 4 miljoni euroni.

Suures pildis ei ole olukord riigihanke turul sugugi halb, kuid nii pankrotistunud kui püsivõlgades ettevõtete profiil toob välja reeglipärased mustrid, mida tuleks ennetamiseks julgemalt kasutada. Maksejõuetust iseloomustavateks näitajateks on juhatuse liikme võrgumeetrika (rahalised kohustused on jäänud täitmata nii endistes kui seotud ettevõtetes), samuti ilmneb, et hankel osaleva ettevõtja nimel on juba eelnevalt pankrotistunud ettevõtteid (kuni 5), ehk mitmetel ilmnevad maksejõuetuse probleemid juba enne hanke võitmist.

Rosin lõpetas oma ettekande mõttega, et „kui hankijad seaksid oma hankelepingutesse rangemad tingimused ettevõtja maksejõuetusega seotud probleemide kohta ja arvestaksid nendega ettevõtjate tagasilükkamisel julgemalt, siis meie riigihangete meepotis enam tõrva praktiliselt ei esineks.”

 

Eesti Võlausaldajate Liit on võtnud oma kohustuseks maksejõuetusprobleemide avalikustamise ja aitab kaasa sellekohase seadusloomemuudatuste läbiviimisel. Loe rohkem EVULi tegemiste kohta SIIT.