Eesti Võlausaldajate Liit (EVUL) on alustanud projektiga, mille eesmärgiks on aidata raskustesse sattunud ettevõtjaid – taastada nende maine ja usaldus ning võita majandusse tagasi raha, mis suunatakse koostöös Junior Achievement Eestiga meie majanduse ning ärikeskkonna arengusse. Koostöö sihiks on, et igal Eesti koolilõpetajal oleksid praktiline ettevõtluskogemus, tööoskused ja teadmised rahaasjade edukaks korraldamiseks.

Lisainfo: kristiina.zadin@evul.ee

Praktiline ettevõtlusõpe igasse Eesti kooli!

JA Eesti on sihtasutus, mis juba 1992. aastast tegeleb Eesti lasteaedades ja koolides majandus- ja ettevõtlusõppega. Täpsemalt öeldes töötame välja ja arendame õppeprogramme, koolitame õpetajaid, anname välja õppematerjale ja toetame oma programme erinevate võistluste ja üritustega. Meie sihiks on, et igal Eesti koolilõpetajal oleksid praktiline ettevõtluskogemus, tööoskused ja teadmised oma rahaasjade edukaks korraldamiseks. JA Eestil on elulähedased ja tegevusõppel põhinevad programmid ettevõtluse ja majanduse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumini ning aastas õpib nende järgi enam kui 11000 õppurit.