Tankist ehk variisik on tekitanud palju poleemikat – millisel juhul on tegu ettevõtte pahatahtliku hülgamisega ning mille põhjal aru saada, et uus juhatuse liige on variisik? Kõige lihtsamini on tankisti võimalik määratleda seoste kaudu.

Kui juhatuse liikmel on ärivõrgustikus ebanormaalselt palju seoseid ning ettevõtetel piisavalt suures mahus tasumata võlgnevusi, on tõenäoliselt tegu isikuga, kes on teiste täitmata kohustused enda kanda võtnud. Võtmeküsimuseks on see, et millist mahtu – summat või ettevõtete arvu – pidada tankisti nime omistamiseks piisavaks?

Tankist ettevõtluses

Tankiste kasutavad ettevõtjad, kes soovivad vabaneda võlgadest ja võlausaldajatest ning tahavad alustada uue äriga puhtalt lehelt. Majandus toimib üldjuhul ikkagi krediitmüügi toel ja kui sul ei ole usalduskrediiti, siis on äritegemine üsnagi keeruline. Tihti on aga nii, et juht võib küll alustada puhtalt lehelt, kuid käekiri jääb samaks.

Mõningatel juhtudel antakse tankistidele ka neutraalsed, kuid seisma jäänud ettevõtted, et vabaneda tüütust aruandluskohustusest. Kuna likvideerimisprotsess tundub enamikele pikk ja keeruline, kasutatakse otseteed – tankisti, kes sobiva summa eest vabastab koormaks muutunud ettevõttest.

Tankisti profiil

Tankistil võib olla päris palju nägusid ja võime nende iseloomustamiseks siin küsida retoorilisi küsimusi:

  • Kas ettevõtja, kes juhib 10 ettevõtet, millest 8 on jäetud hääbuma ühes võlgadega, on tankist või mitte?
  • Kas ettevõtja , kes juhib 100 ettevõtet, millest 10 on võlgades, on tankist või mitte?
  • Kes on ettevõtja, kellel pole küll võlgu, kuid kes juhib 30 ettevõtet, ei tee käivet ega maksa makse, ei esita aruandeid ega oska peast loetleda oma ettevõtete nimesi? On ta tankist või mitte?
  • Kes on aga ettevõtja, kellele on võõrandatud sadu ettevõtteid, kes on neid juhtinud vaid 2-3 kuud ja siis astunud juhatusest tagasi?

Läheb “keemiaks”? Käesoleva artikliga alustame majandusmaastikul toimetavate isikute profileerimise lugudega ning pole hullu, esimesena võtame kõige lihtsama näite.

“Edulugu”

Alexander Urmas Vest

Profileerime ettevõtjat, keda meedia on nimetanud sõna otseses tankistiks, ning kes ühtlasi on oma ametikaaslaste vahendaja. Esimesena tutvustame Alexander Urmas Vesti, endise nimega Urmas Sääske, kes vabanes viimati vanglast 2014 aastal.

Alexander Urmas Vest alustas äritegevusega 16 aastat tagasi, olles tol ajal vaid 27 aastane. Oma äritegevuse ajaloo jooksul on ta kokku „juhtinud“ 365 ettevõtet, millest täna „toimetab“ aktiivselt 198-s ettevõttes.

Kõige suurema äritegevuse hoo sai ta sisse just peale vanglast vabanemist ning alates sellest ajast on tema nimele vormistatud 349 ettevõtet. Nendest ettevõtetest 33% on võlgades, kokku on võlasumma 2,8 miljonit eurot. Alexander Urmas Vestiga seotud inimeste ringi kuulub kokku 890 inimest, kellest 45 ei ole Eesti kodanikud.

SELLENS GRUPP OÜ, mille alt Alexander Urmas Vest oma teenust osutab, ei ole kunagi maksnud riigile makse ega oma töötajaid, mis teeb Vestist osava OÜ-taja. Ettevõttel on esitamata 2016. ja 2017. majandusaasta aruanded. 2015 aastal on esitatud nullaruanne. Seega, võlausaldajate rahadega žongleeriv, 2,8-võlamiljoniga mees ei panusta riigikassasse mitte ainsatki senti.

Kurb on tõdeda ka seda, et mehel on 57 ettevõtet, mis on jätkuvalt arvel käibemaksukohuslaste registris. Selliste ettevõtete müügihind turul on 1 500€ – 10 000€ ja hind sõltub sellest, kas ettevõttel on võlad või mitte. Neid ostetakse peamiselt kuritegelikel eesmärkidel, sel teemal loe lähemalt artiklist: Maksuamet ei kuule surijate käiberöögatusi?

Töökäte nappus ja karuteene e-Eestile

Vest tutvustab oma veebilehel teenuseid järgnevalt:

Ettevõttel saab olema uus osanik, milleks on Aasia ettevõte
Vajadusel saab Ettevõttel olema uus ärinimi
Ettevõttel saab olema uus juriidiline aadress
Vajadusel koostatakse uus põhikiri
Ettevõtte uus omanik võtab üle dokumentatsiooni, mis hoiustatakse uue omaniku  valduses (dokumendid hoiustatakse üldjuhul Aasias, nt. Hong Kongis)

Kahjuks on kõige hullem tegu, millega mees hakkama sai, Eesti e-residentsuse mainekahju, kui ta värbas 3 filipiinlasest tankisti  ja aitas neil e-residentideks saada. Arusaamatu, miks ettevõtja, kes ise on tankist, pidi maale tooma veel teisi tankiste? Ilmselt kummitab ka selles valdkonnas spetsialistide puudus ning tuli vaadata võõrtööjõu suunas. Sisuliselt pole ju vahet, kas tema nimel on 365 või 3650 ettevõtet. Meie õigusriigis on see igati JOKK tegevus, aga vähemalt oleks jäänud e-residentsuse projekti maine kahjustamata.

Loe allpool ka EVUL-i asutaja ja juhatuse liikmele, Marie Rosinale kõrvu jäänud arvamusavaldusi samal teemal.

————————————–

Ümarlaudades tõstatatud ja vastatud küsimused:

– Kas selline tegevus on JOKK?

Jah, see on JOKK. Kõik mis ei ole keelatud, on järelikult lubatud ja kõik mis on lubatud, on järelikult tolereeritud.

– E-residentide kasutamine tankistidena, kas seda oli oodata või mitte. Kas sellest on hoiatatud?

Ei saa ju siin olla mingit üllatust. Meil on tankiste ka mitteresidente olnud ja on ka praegu. E-residentidega on kordi lihtsam seda äri ajada, sest ID kaart ja paroolid on e-residendi maaletooja käes.

– Kui keeruline on tuvastada seda, et mõni füüsiline isik tegeleb probleemsete ettevõttete võlgade matmisega?

Lihtne see ei ole. Meil on erineva näoga tankiste. Turul tegutsevad ka vahendajad, kes võtavad ettevõtte üle, kuid mõne kuu pärast vabanevad ettevõttest andes selle järjekordsele vahendajale või otse tankistile.

Skeeme on erinevaiud ja 280 000 ettevõtte hulgast üles leida õigeid niidiotsi on keeruliine, küll aga oleme me avastanud kaks peamist tunnust:

  1. Peaaegu ükski neist ettevõtjatest ei maksa riigimakse üheski oma ettevõttes alates ajast, mil ta ettevõtte juhatusse astus.
  2. Majandusaasta aruanded jäetakse esitamata.

– Mitte-residentide, sealhulgas ka e-residentide kasutamine tankistidena, mida see skeemitajatele annab?

Puhta äritausta.

– Väidetakse, et probleemse ettevõtte loovutamine libalikvideerijale teoreetiliselt ei vabasta vastutusest. Aga praktiliselt?

Teoreetiliselt võime väita ka seda, et homme paistab päike, kui me pilvepuhurid kasutusele võtame.