Koos suudame muuta - EVUL

Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Koos suudame muuta

Ühisel jõul ja nõul suudame muuta ettevõtluskeskkonda paremaks. Korraldame ümarlaudu, nõupidamisi ja kohtumisi, leidmaks parimaid lahendusi õiguspoliitika suunamiseks. Siit leheküljelt leiate: uuringud ja artiklid, seadusemuudatused ja nende kulg, kutsed aruteludele ja arvamuse esitamiseks.

Debitoorsed võlgnevused on Eesti ettevõtete üheks suuremaks mureks. Liialt tihti juhtub nii, et võlausaldaja jääb ilma kaubast või rahast ja on sunnitud võlgnevuse tunnistama lootusetuks ning lõpuks nõude maha kandma. Petta saanute viha ja nördimus peegeldub ajakirjanduses. Miks on see probleem Eestis endiselt aktuaalne? Majandus,- ja õiguskeskkond on saanud areneda, oleme olnud kriisis ja näinud kiiret majanduskasvu, kasutada on teiste riikide parim praktika. Kuid vaatamata kõigele on Eestis palju pankrotte, mille tagajärjel jääb enamus nõudeid rahuldamata.

EVULi eesmärgiks ei ole ettevõtluskeskkonna kallutamine ühe ega teise huvigrupi poole vaid muuta keskkond läbipaistvamaks ja raskendada (kuri)tahtliku maksejõuetuse põhjustamist. Kahtlemata riivab iga muudatus ühte moodi kõiki ettevõtjaid, olenemata nende seaduskuulekusest. Seega on tähtis leida mõistlik tasakaal uute kohustuste ja neist lähtuva kasu vahel.

Top