Taastame koos ärisuhted ja panustame ettevõtlusharidusse

Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Koos taastame ärisuhted

Eesti Võlausaldajate Liit (EVUL) on alustanud projektiga, mille eesmärgiks on aidata raskustesse sattunud ettevõtjaid – taastada nende maine ja usaldus ning võita majandusse tagasi raha, mis suunatakse koostöös Junior Achievement Eestiga meie majanduse ning ärikeskkonna arengusse. Koostöö sihiks on, et igal Eesti koolilõpetajal oleksid praktiline ettevõtluskogemus, tööoskused ja teadmised rahaasjade edukaks korraldamiseks.

Päev-päevalt kuuleme uudistest pankrotistunud ettevõtetest ja pahatahtlikest ettevõtjatest, kes ongi oma äriidee üles ehitanud pettusele või soovile kreeni vajunud ärist ise võitjana väljuda, jättes maha katteta kohustused. Kuid mitte kõik ettevõtjad ei ole pahatahtlikud ning vaatamata sellele, et neil lasub formaalne süü ettevõtte kehva käekäigu eest, pole nad sihilikult maksejõuetust põhjustanud.

Eesti Võlausaldajate Liit, koostöös võlausaldajatega annab endistele juhatuse liikmetele võimaluse ennistada oma hea nimi, taastada ärisuhted ja liikuda edasi puhtama mainega. Võlausaldaja saab loovutada lootusetu, maha kantud või aegunud nõude ja  panustab sellega finantseeritavatesse projektidesse ja annab oma teoga märku leppimisest võlgu tekitanud ettevõtjaga. Võlgnikule antakse võimalus tasuda vaid 10% võlast, misjärel nõue kustutatakse jäädavalt kõigist avalikest registritest. Võlglane taastab seeläbi oma maine ja annab oma teoga märku Eesti ettevõtluskeskkonna muutmise soovist. Kogutud rahaga toetatakse Junior Achievement Eesti (JA Eesti) tegevust ning panustatakse ettevõtliku Eesti arengusse. JA Eesti missioon on arendada noortes ettevõtlikkust, suunata ettevõtlust toetavaid valikuid ja kujundada majanduslikult mõtlevaid inimesi.

Heategevusprojekti algataja ja ideeautor Marie Rosin (inforegister.ee looja ja EVUL-i asutaja), kes on enam kui 15 aastat tegutsenud krediidihaldusturul,  usub, et tegemist on jätkusuutliku ja vajaliku ideega, mis annab nii võlglasele kui võlausaldajale võimaluse panustada ausamasse ja terviklikumasse majanduskeskkonda. Projekt on suunatud ettevõtjatele, kelle eetilised ja moraalsed tõekspidamised on kõrged ning kes usuvad oma endistesse äripartneritesse, peavad vajalikuks panustada ettevõtlusharidusse ning tahavad muuta ärimaastiku paremaks, samuti neile, kes soovivad  kunagi ülesse jäänud võlgadest vabaneda.

Heategevusürituse kolmanda osapoole, Junior Achievement Eesti direktori ja õpilasfirmade võistluse eestvedaja Epp Vodja sõnul tuleb majandushariduse ja ettevõtluse suhtes positiivset hoiakut hakata kujundama juba algklassides. Ei aita ainult ettevõtliku inimese kasvatamisest, vaid näidata tuleb ka seda perspektiivi, et pärast lõpetamist on võimalus oma ettevõte avada. Alati ei ole vaja minna otsima paremat palka välismaale, võib vahetevahel mõelda ka, et Eesti ise pakub võimalusi. Samuti ei tähenda ettevõtlus ainult raha tegemist, see on oskus majanduslikult mõelda, riske maandada ja vastutustundlikult tegutseda.

Panusta Sinagi Eesti majanduse arengusse!

Lisainfo ja projektis osalemine:

Kristiina Zadin
kristiina.zadin@evul.ee

Võlausaldaja võlausaldaja müüb EVULile sümboolse 1€ eest lootusetu, maha kantud või aegunud nõude. Võlausaldaja panustab sellega finantseeritavatesse projektidesse, annab oma teoga märku leppimisest võlgu tekitanud ettevõtjaga ja aitab sellega Eesti ärikeskkonna paremaks muuta.

Võlgnik – EVUL teeb võlgnikule ETTEPANEKU tasuda 10% võla jäägist ning saadud raha suunatakse heategevusse. Võlgnik lunastab moraalse kohustuse hüvitada tekitatud kahju, taastab maine ja ärisuhted ning pääseb mustast nimekirjast. Oma teoga annab ka võlgnik märku Eesti ettevõtluskeskkonna muutmise soovist.

Ideepank – kogutud rahaga toetatakse Junior Achievement Eesti (JA Eesti) tegevust ning panustatakse ettevõtliku Eesti arengusse. JA Eesti missioon on: arendada noortes ettevõtlikkust, suunata ettevõtlust toetavaid valikuid ja kujundada majanduslikult mõtlevaid inimesi. JA peamised tegevused on: 1) ettevõtlus- ja majandusprogrammide arendamine ja õppematerjalide koostamine, 2) majandus- ja ettevõtlusõpetajate ettevalmistus, 3) õpilasürituste korraldamine oma programmide toetuseks, 4) ühiskonna teavitamine ettevõtlushariduse vajalikkusest.

Eesti Võlausaldajate Liit usub, et tegemist on jätkusuutliku ideega ja on kindel ei ava tagaust pahatahtlikele võlgnikele. Kuna lootusetu võla müümine 1 € eest EVULile on ettevõtja vaba tahe, siis kindlasti ei ole see koht, kus petturid saaksid loota odavale maineparanduskampaaniale.

Projekt sobib ettevõtjatele, kelle eetilised ja moraalsed tõekspidamised on kõrged ning kes usuvad oma endistesse äripartneritesse, peavad vajalikuks panustada ettevõtlusharidusse  ning tahavad muuta ärimaastiku paremaks.

Top