Vastukaaluks inkassoettevõtetele on tegevust alustanud Inkassoabi (www.inkassoabi.ee), mille eesmärgiks on võlgnike teadlikkuse tõstmine nõuete tõendamise osas ning vajadusel kliendi esindamine inkassofirmaga suhtlemisel. 

Inkassoabi kodulehel seisab, et professionaalsed ja kogenud juristid abistavad ning annavad juhiseid näiteks selle kohta, kuidas nõudeid vaidlustada. Kodulehel on muudki huvitavat – lisaks Eesti ebaprofesionaalsete ja ebaeetiliste inkassofirmade TOP 5 avalikustamisele kogutakse nõudeid ka Julianus Inkasso vastu, et esitada hagi ja lõpetada ebaseaduslik võlgade sissenõudmine.

Viidet sellele, kes on ettevõtmise taga, või kes on need “kogenud juristid”, kodulehel kontaktide juurest ei leia, kuid rubriigis “veebinõustamine” on märge, et “nõu saamiseks palume tasuda teenustasu 30 eurot (OÜ Cecco, LHV konto EE587700771001523475).” OÜ Cecco juhatusest leiame Artur Fjodorovi, kelle ettevõte OÜ E&G võitis kümneid riigihankeid, kuid jättis samaaegselt alltöövõtjatele maksmata miljoneid eurosid.

Ettevõtjad ja koostööpartnerid, kes on kokkupuutunud A. Fjodorovi või OÜ E&G-ga, ilmselt nõustuvad, et tegemist on ärimehega, kelle seljataga on äärmiselt professionaalsed isikud, vähemalt selles osas, kuidas nõudeid vaidlustada ning menetlusprotsesse juhtida – OÜ E&G pankrotitoimkonda valiti suurvõlausaldaja Pärnu Rev AS enamushäälte tulemusel (kallutatud otsusel), kes varasemalt on teda esindanud üksnes 2015. aastal 44-s kohtuvaidluses. Eelmise aasta sügisel pankroti väljakuulutanud OÜ E&G-l on tänase seisuga realiseeritavat pankrotivara 3 000 € ja kohustusi ligikaudu 4 900 000 €. Pankrotihalduri arvamuse kohaselt juhiti ettevõtet majanduslikust aspektist viisil, mis võimaldas kuni 2013. aastani kaasa arvatud teenida kasumit. 2014.a. tekkisid makseraskused.

Praeguse seadusandluse puudujäägid ja kitsaskohad on viinud olukorrani, kus ligi 95% pankrottidest lõppevad raugemisega ehk varatult. Väga tihti kasutatakse venitamistaktikat – võlausaldajate nõuded vaidlustatakse ja seeläbi võidetakse juurde aega, et viia ettevõtte varaline seisukord sinnamaani, kus ettevõte on varatu ning ametlikes teadaannetes ilmub järjekordne kirje: “kohtumäärusega lõpetati pankrotiavalduse menetlus raugemise tõttu.”

Oma kodulehel lubab Inkassoabi, et tulemas on uued ja veelgi mugavamad teenused. Jääme ootama ja soovime nõustamisteenuste valdkonnas tegutsema hakanud Fjodorovile tuult tiibadesse. Eesti Võlausaldajate Liit lubab hoida omalt poolt Artur Fjodorovi tegevustel silma peal, et võlausaldajad oleksid kursis nii Artur Fjodorovi kui ka teiste sarnaste isikute vastukäikude ja skeemidega.

Eesti Võlausaldajate Liit

Lisainfo:
A. Fjodorovi CV
30.12.2015 – …. MASON CAPITAL OÜ juhatuse liige
Sektor ja tegevusala: hoonestusprojektide arendus
24.03.2015 – …. CECCO OÜ juhatuse liige
Sektor ja tegevusala: Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
16.09.2014 – …. E&G OÜ juhatuse liige
Pankrotis. Maksuvõlg: 11 715€ / võlad võlausaldajatele:4 886 388€
23.05.2012 – 24.09.2015 ARCANA OÜ juhatuse liige
Likvideerimisel. Maksuvõlg: 82 818€ (ettevõte võõrandatud variisikule Jan Kittus)
09.09.2009 – 13.05.2013 VISIOON SA juhatuse liige
Sundkustutatud.
16.12.2008 – 12.10.2012 TAMMIN CONSULT OÜ juhatuse liige
Sundkustutatud. Võlad võlausaldajatele: 867,25 €. Maksuvõlad kustutati summas 2 591€
02.05.2007 – 22.01.2010 PATRIA TRANS OÜ juhatuse liige
Registris. Maksuvõlg: 24 413€ (võlad üleval alates A.Fjodorovi ajast)
09.04.2007 – 04.01.2010 RAHVA KINNISVARA OÜ juhatuse liige
(Pankrotis) Kustutatud. Võlad võlausaldajatele: 29 516,95 €. Maksuvõlad kustutati summas 3 717€

Nimekiri – 2015 aastal algatatud hagimenetlused E&G OÜ vastu esitatud nõuetest, millest 100%-liselt kõik hagid kostja poolt vaidlustati:
Ts.asi nr. 2-15-4499; Ts.asi nr. 2-15-4934; Ts.asi nr. 2-15-4947; Ts.asi nr. 2-15-3127; Ts.asi nr. 2-15-4807; Ts.asi nr. 2-15-7021; Ts.asi nr. 2-15-7317; Ts.asi nr. 2-15-8426; Ts.asi nr. 2-14-63317; Ts.asi nr. 2-15-2502; Ts.asi nr. 2-15-1746; Ts.asi nr. 2-15-5809; Ts.asi nr. 2-15-5203; Ts.asi nr. 2-15-6486; Ts.asi nr. 2-15-8091; Ts.asi nr. 2-15-8406; Ts.asi nr. 2-15-7491; Ts.asi nr. 2-15-114628; Ts.asi nr. 2-15-114629; Ts.asi nr. 2-15-114630; Ts.asi nr. 2-15-112311; Ts.asi nr. 2-15-114631; Ts.asi nr. 2-15-107892; Ts.asi nr. 2-15-12062; Ts.asi nr. 2-15-104063; Ts.asi nr. 2-15-9918; Ts.asi nr. 2-15-5069; Ts.asi nr. 2-15-106117; Ts.asi nr. 2-15-102809; Ts.asi nr. 2-15-103338; Ts.asi nr. 2-15-107023; Ts.asi nr. 2-15-108092; Ts.asi nr. 2-15-111826; Ts.asi nr. 2-15-111969; Ts.asi nr. 2-15-112883; Ts.asi nr. 2-15-105763; Ts.asi nr. 2-15-106874; Ts.asi nr. 2-15-107535; Ts.asi nr. 2-15-107536; Ts.asi nr. 2-15-107537; Ts.asi nr. 2-15-10270; Ts.asi nr. 2-15-10430; Ts.asi nr. 2-15-1751; Ts.asi nr. 2-15-5931.