-

Koolitaja: EMI EWT Ida-Lääne koolituse AS

 

Incoterms on professionaalsete eksportööride-importööride, logistikute-ekspedeerijate, tarneahela juhtide, valdkonna juristide ja finantsistide asendamatu tööriist! Tarneklauslid toovad tehingusse selgust, lihtsust, konkreetsust ja lühidust, võimaldades vältida topeltmakseid, lahendada vaidlusi, pidada asjalikke läbirääkimisi jpm.

Tutvustus:

Ühepäevane koolitus on ülesehitatud hulgaliselt informatiivset materjali sisaldavana. Näiteks räägitakse koolitusel Incotermsist kui õigusallikast - ülesehitusest ja sisesüsteemidest.  Lisaks tarneklauslite kasutamise üldpõhimõtetest. Antakse ülevaade rahvusvahelise müügilepingu koostamise põhimõtetest,  incotermsi rollist perfektse müügilepingu koostamisel ja tarneklauslite  logistilistest  lahendustest. Võrreldakse Combitermsi Incotermsiga. Kogu õppetöö toimub inetraktiivse loenguna, põimituna rühmatöö, arutelude ja kaasuste lahendamisega.

Eesmärk:

  • Tuua välja kõik Incoterms 2010 muudatused
  • Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett
  • Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika
  • Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas
  • Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel
  • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
  • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

Sihtrühm:

Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid.

Loe rohkem: http://www.emiewt.ee/est/kalender/index.php/?productID=1060

 

Maksumus:

225 EUR + km

EVULi liikmetele soodustus -15%