-

Koolitaja: EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

Sihtgrupp ja suunitlus: Juhile suunatud süsteemne ülevaade majandusaasta  aruande koostamisest, esitamisest ja sisust ning juhi rollist selles.

Käsitletakse nii 2015. aasta aruannetele rakendatavat reeglistikku kui juba vastuvõetud ja 2016. aastal kehtima hakkavaid olulisi raamatupidamise seaduse muudatusi.

Ühtlasi luuakse piltlik ja süsteemne arusaam bilansist, kasumiaruannetest ja rahavoogudest (kasum on, aga kuhu kadus raha), tehakse kodusemaks olulisemad finantsterminid ja näidatakse, kuidas aruande alusel saab hinnata, kas ettevõte ka 2-3 aasta pärast elus on.

Tavapärasest, numbritel põhinevast finantskoolitusest täiesti erinev – graafilisel esitusviisil, süsteemsusel ja tervel mõistusel põhinev originaalse metoodikaga koolitus.

Maksumus:  190 EUR +km; EVULi liikmetele -10%

Toimumiskoht: Tammsaare Ärikeskus

Loe lähemalt ja registreeru: http://www.emiewt.ee/est/kalender/index.php/?productID=1038