-

Koolitaja: EMI EWT Ida-Lääne koolituse AS

 

Arenguvestlus kui juhi tööriist - nii töötaja, iseenda kui ka ettevõtte arenguks! Kombineerides erinevaid koolitusmetoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Tutvustus:

Ühepäevane koolitus on ülesehitatud nii, et selle tulemusel mõistate arenguvestluste tähtsust tänapäevases organisatsioonis ning muutunud vaadet organisatsioonile, inimestele ja suhetele. Olete teadlik juhile arenguvestluste läbiviimiseks vajalikest kompetentsidest ja võimalustest nende arendamiseks. Oskate kasutada praktilisi suhtlemistehnikaid, mis on abiks arenguvestluste läbiviimiseks ja analüüsite ka enda suhtlemisstiili ning mõistate selle mõju vestluse õhkkonnale ja tulemuslikkusele

Eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on alternatiivsete võimaluste pakkumine, mida kasutada inimeste juhtimisel, arendamisel ja motiveerimisel läbi arenguvestluste. Luuakse ettekujutus psühholoogilistest teguritest, mis võivad mõjutada arenguvestluste käiku. Praktiliste oskuste andmine ettevalmistamaks  tulemuslikku arenguvestlust ja näpunäiteid oskuslikuks läbiviimiseks.

Sihtrühm:

Tippjuhid, keskastmejuhid, personalijuhid ja arenguvestluste administreerijad

Loe rohkem: http://www.emiewt.ee/est/kalender/AJuhtiminejaturundus/?productID=1063

 

Maksumus:

185 EUR + km

EVULi liikmetele soodustus -15%