-

Koolitaja: EMI EWT Ida-Lääne koolituse AS

 

Tutvustus:

Kursusel käsitletavate teemade loetelu on pikk, kuid läbi interaktiivsete loengute, kaasuste arutelude ja rühmatööde saab ülevaate näiteks EL liikmestaatus ja kannapöördest Eesti väliskaubanduse ideoloogias ning poliitikas. Kirjeldatakse väliskaubandusoperatsioonide osalisi, nende muutunud rolle ning kohustusi. Oma kindel koht on ka teemal, mis puudutab lepingute sõlmimist oferdi - aktsepti e pakkumuse - nõustumuse vormis. Praktiliseks pooleks on eksport-importlepingute sisu ja ICC tüüp-kaubamüügilepingu praktiline kasutamine. Lisaks veel mitmeid muid teemasid. Koolitus on väga informatiivne ja praktiline.

Eesmärk:

Avada eksporttehingu olemus ja sisu - tegelikult on eksporttehing mitme erineva lepingu seotis, kus dirigendiks on müügileping! Muuta keeruline lihtsaks tuues  välja tehingumehhanismis valitsevad loogilised seosed ja omandada rahvusvaheliste müügilepingute koostamise tehnika kasutades Incoterms’i, Viini konventsiooni ja teisi rahvusvahelisi õigusasllikaid ning Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) tüüp-kaubamüügilepingut.

 

Sihtrühm:

Firmajuhid, turundus-, ekspordi- ja ostujuhid, speditöörid-ekspedeerijad, logistikud, juristid, pangatöötajad, tollimaaklerid -kõik, kes igapäevatöös peavad läbirääkimisi, valmistavad ette ja sõlmivad eksport-importlepinguid, täidavad sõlmitud lepinguid või kontrollivad nende lepingute täitmist.

Loe rohkem: http://www.emiewt.ee/est/kalender/CLepingudettev/?productID=813

 

Maksumus:

330 EUR + km

EVULi liikmetele soodustus -15%