-

Ülevaade: Kokku on aga Äriregistri andmetel üle 200 000 ettevõtte, millest tegutsevaid on vaid umbes 40 000. 2015.a ja 2016 aasta esimese poolaasta jooksul jäi maksuametil ja ettevõtjatel saamata vähemalt 115 miljonit €. See raha kõrvaldati enamjaolt ebaausal teel, kasutades ära variisikuid, pankrotiskeeme või ettevõtete sundkusutamis võimalust. Sundkustutamise ootel on veel ligi 20 000 ettevõtete, mille võlgade maht on ligi 160 miljonit €. Ühes kuus luuakse ca 2000 uut ettevõtet, samal ajal kui tegevuse lõpetab ligi 1000, neist valdav enamus on sundkustutatud ettevõtted. Variisikutele antakse võlgade vabanemise eesmärgil vähemalt 100 ettevõtet kuus. Selleks, et Eesti rikkalikus ja kirevas ärimaailmas leida üles usaldusväärsed äripartnerid ja mitte kannatada krediidikahjusid, on oluline olla kursis taustakontrolli põhitõdedega, samuti teada, mida teha siis, kui Sulle jäetakse võlgu. Alustava või noore ettevõtte jaoks on iga tehing oluline, kuid sellegipoolest on oluline juba varakult juurutada kindel krediidihaldussüsteem, mis koosneb nii ennetusest (taustakontroll) kui ka järeltegevustest (võlgade järeljuhtimine) ning vältida koostööd ettevõtetega, kes suure tõenäosusega ei täida oma kohustusi võlausaldajate ees. Rohkem infot siit