-

Korraldaja: ADDENDA OÜ

Tutvustus: Riigi sekkumine majandusse ja maksumaksja rahaga turul osalemine tekitab ka Eestis aina enam kõneainet. Mistahes avaliku sektori vahendite panust ühe või teise ettevõtja tegevusse võib tegelikult pidada riigiabiks, mis on üldreeglina Euroopa Liidus keelatud. Hiljutised või käimasolevad vaidlused Estonian Airi, Elroni ja Eesti Teede ümber on tegelikult vaid mõned näited ja tihtipeale ei pruugi erasektori ettevõtja arugi saada, et tema konkurent on tänu riigi toetusele mistahes vormis saanud konkurentsieelise. Või vastupidi – avalik sektor ei pruugi mõista, et ühe või teise teenuse pakkumine või toetamine tekitab turumoonutusi. Samas on pärast Estonian Airi kaasust mõistest „riigiabi“ saanud ohtralt väärkasutatav, vääritimõistetav või üldse mitte mõistetav termin.

Eesmärk: Meie koolitus keskendubki küsimustele, mis on riigiabi, kuidas seda ära tunda, kuidas avalik sektor saab sellest hoiduda ja mida konkurent teha saab, kui kahtlustab, et temaga samal turul tegutseb riigiabi saaja.

Sihtgrupp: Avaliku sektori tippspetsialistid ja – juhid;

Ametnikud ja töötajad, kes puutuvad kokku avaliku sektori ettevõtetega;

Riigi- ja munitsipaalettevõtete juhid, spetsialistid, juristid;

Ettevõtjad, kes tunnevad, et nende konkurent on saanud ebaõiglase konkurentsieelise tänu maksumaksja rahale;

Isikud, kes soovivad nö riigikapitalismi üle käivas debatis osaleda või sellest aru saada.

Maksumus: Registreerides kuni 22. märtsini on soodushind 149 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 169€ + 20% km.

Soodustus EVULi liikmele -10%

Loe lähemalt: http://www.addenda.ee/riigiabi-muudid-ja-tegelikkus-ehk-kuidas-riik-turul-tegutseda-voib-05-04-16