-

Koolitaja: EMI EWT Ida-Lääne koolituse AS

 

Oskus meeldivalt ja tulemuslikult läbi rääkida on üks olulistest oskustest inimeste igapäevaelus. Kõrge läbirääkimiste oskuste tase on kasulik eriti nendele, kellel on oma töös vaja teha tõhusat koostööd teiste inimestega. Läbirääkimiste edukus tagab meile soovitud eesmärkide täitmise. Erinevad arusaamised, huvid, vajadused, väärtused ja uskumused aga loovad olukordi erimeelsuste tekkimiseks. Tõhusad, tulemuslikud läbirääkimised eeldavad oskusi, mis aitavad saavutada püstitatud eesmärke ja luua osapoolte jaoks võimalikke sobivamaid lahendusi.

Tutvustus:

Käesolev koolitus on praktilise sisuga. Mitmesuguste harjutuste ja tagasiside kaudu õpitakse oskusi edukate läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, erinevaid professionaalseid tehnikaid läbirääkimiste protsessi kindlaks juhtimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Õpitakse keerukamaid ja sügavamaid tehnikaid partneri ja iseenda täpsemaks tajumiseks ning professionaalseid tehnikaid käitumise mõjutamiseks.

 

Eesmärk: 

Koolituse eesmärgiks on õppida oskusi kuidas läbirääkimisi põhjalikult ettevalmistada ja seeläbi luua tõhusat strateegiat ja taktikat. Õppida juhtima läbirääkimiste käiku soovitud suunas ja arendada oskusi, et seista enese vajaduste ning huvide eest, seejuures arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi.

 

Sihtrühm:

Juhid ja spetsialistid, kelle töös on vajalikud mitmesugused läbirääkimised ja kõnelused kolleegide, koostööpartnerite ja teistega.

Loe rohkem: http://www.emiewt.ee/est/kalender/index.php/?productID=1001

 

Maksumus:

330 EUR + km

EVULi liikmetele soodustus -15%