-

Koolitaja: ADDENDA OÜ

Tutvustus: Paljud tööandjad ei tea, et just nemad vastutavad selle eest, et nende tööatajate töökeskkond oleks ohutu ja tervist säästev. Isegi kui teatakse, siis tihti jääb puudu teadmistest, kogemusest ja praktikast, et mida ikkagi peab tegema, et töötajad oleksid kaitstud ja sellega ka mina?
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest lähtuvalt on tööandjatele pandud kohustused, mis ulatuvad esmaabi korraldamisest kuni töökeskkonna riskianalüüsi koostamiseni. Sinna vahele mahub veel terve hulk korraldusi, millega peab tegelema, sealhulgas töötajate õige ja tulemuslik juhendamine, tervisekontrolli korraldamine, ettevõtte sisekontrolli korraldamine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine.
Antud teema puudutab kõiki neid organisatsioone, kus töösuhte vormiks on tööleping (äriettevõtted, mittetulundusühingud, riigiasutused).

PS! Ettevõttes on töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega kohustatud tegelema tööandja, kuid ajapuuduse või muu sellise tõttu võib ta määrata selleks töökeskkonnaspetsialisti. Sellisel juhul täidab töökeskkonnaspetsialist tööandja kohustusi.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda koolitatavatele teadmised, millised kohustused kaasnevad töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel organisatsioonis ja kuidas seda teha?

Sihtgrupp: Organisatsioonide juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed.

Maksumus: Registreerudes kuni 27. aprillini on soodushind 79 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 99 €  + 20% km. Soodustus EVULi liikmele -10%

Loe lähemalt: http://www.addenda.ee/tooandja-kohustused-tootervishoiu-ja-tooohutusekorraldamisel-ettevottes-ning-selleks-vajalik-dokumentatsioon-11-05-16