-

Koolitaja: Preismann Koolitus

Eesmärk: käsitleda kahju hüvitamise nõudeid ja kahju ulatuse kindlakstegemist uuema Riigikohtu praktika varal koos võlaõigusseaduse vastavate sätete kommenteerimisega.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku kahju hüvitamise nõuetega.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru Väljak 4, II korrus).

Maksumus: 129€+km. EVULi liikmetele -15%

Loe lähemalt ja registreeru: http://www.preismann.ee/?mid=140&sisu=ref_edasi&keel=est&id=355