N/A -

Korraldaja: ADDENDA OÜ

Eeltutvustus: Tehingud seotud isikute vahel on viimasel ajal maksuameti erilise kontrolli all.

Kes on täpsemalt seotud isikud ning milliseid maksuprobleeme võivad tehingud nendega kaasa tuua?
Need on küsimused, mis saavad veebiseminaril vastuse, kuna maksuspetsialist Tõnis Jakob keskendub veebiseminaril just, millistele asjaoludele tuleks pöörata eriliselt tähelepanu, kui tegemist on tehingutega seotud isikute vahel.

Tüüpilised seotud osapooled on järgmised tehingupartnereid:
• Emaettevõte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
• Tütarettevõtted;
• Sidusettevõtted;
• Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (näit. emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted);
• Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
• Eelmises punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Seotud isikute nimekiri ulatub veel kaugemale aga sellest saate teada juba veebiseminaril.

Eesmärk: Veebiseminaril osaleja saab ülevaate seotud isikutega tehtavate tehingute maksukäsitlusest ja praktikas tekkinud probleemidest ning lahendusi nendele probleemidele.

Sihtgrupp: Eraettevõtete ja riigiasutuste pearaamatupidajad, raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid.

Maksumus: Registreerudes kuni 7. jaanuarini on soodushind 49 € + km, hilisematele registreerujatele tavahind 59 € + km. EVULi liikmetele -10%

Loe lähemalt: http://www.addenda.ee/veebiseminar-seotud-isikute-vaheliste-tehingute-maksustamise-isearasused-25-01-16