-

Veebiseminar on mõeldud eelkõige rahvusvahelises kaubanduses osalevate firmade ekspordi- ja impordijuhtidele, logistikutele, ekspedeerijatele – kõigile spetsialistidele, kes on seotud tarnelepingute ja tarneahelate juhtimisega.

Pikaajaline kogemus näitab, et Incotermsi

  • tegelik efektiivsus avaldub tarneklauslite hea tundja käes
  • saab lihtsalt omandada, õppides ära tarneklauslite sisemise loogika
  • hea tundmise osas on Eestis palju arenguruumi


Kursuse eesmärk:

  • Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett
  • Omandada väidetavalt parima kaubandusnormi sisemine struktuur ja kasutusloogika
  • Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas
  • Tuua välja kõik Incoterms 2010 muudatused ja uued võimalused
  • Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel
  • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
  • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

!

Kogu kursus koosneb neljast moodulist. Iga moodul on omaette “saba ja sarvedega” tervik, mis on eraldiseisvana kuulatav.

 

Moodulite toimumisajad:

I. 6. september 2016 “Incoterms – see on imelihtne, kui valdad sisesüsteeme ja ülesehituse loogikat!”

Sissejuhatav moodul kogu veebinarile, milles käsitatakse:
• Rahvusvahelise müügilepingu koostamise põhimõtted. Incotermsi roll perfektse müügilepingu koostamisel
• Incoterms kui õigusallikas. Ülesehitus ja sisesüsteemid. Tarneklauslite kasutamise üldpõhimõtted
• Lahendatakse õpetlik kaasus

II. 13. september 2016 “Incoterms kui rahvusvaheline keel 11 kolmetähelisest sõnast”

Moodulis antakse ülevaade Incotermsi reeglites valitsevast siseloogikast ning tutvustatakse iga üksikut tarneklauslit koos praktiliste kasutussoovitustega. Incoterms® 2010 sisaldab 11 tarneklauslit, mis on jaotatud kahte rühma kasutatava veoviisi järgi.
Kõigi veoviiside, ka laeva- ja multimodaalse veo puhul, on kasutatavad 7 tarneklauslit:
• EXW; FCA; CPT; CIP; DAT; DAP ja DDP,
Ainult laevaveol on kasutatavad 4 tarneklauslit:
• FAS; FOB; CFR ja CIF
Seminaril antakse nõu, mida teha siis, kui lepingupartner kasutab Incoterms 2000 tarneklausleid
• DAF; DES; DEQ või DDU
Veebinar annab hea üldpildi, mida ühe või teise tarneklausli puhul arvestada, millist tarneklauslit eelistada, mille kasutamist vältida.

III. 27. september 2016 “Peentuunimine – FCA; DAP ja DAT detailne kasutusõpetus”

Moodul on pühendatud enamkasutatavate tarneklauslite detailsele kasutusõpetusele:
• FCA parim variant juhuks, kui ostja soovib ise kauba kohaletoomist kontrollida
• DAP ja DAT. Mis on ostjale ebasobivat DDP puhul?
• Incoterms EL sisekäibes
• Mis on Combiterms? Combiterms vs Incoterms

IV. 4. oktoober 2016 “Mida peaks ostja arvestama? Väärkaustused kokkuvõtteks”

Moodulis käsitatakse:
• Miks peaks EXW kasutamist vältima?
• Ostja suurimad ohud CPT ja CIP kasutamisel
• Veosekindlustusklauslid
• Ülevaade tüüpilistest väärkasutustest kursuse kokkuvõtteks

Kõik moodulid toimuvad kell 13.55 – 15.30.

.


Veebiseminaril saate osaleda Teile sobivas kohas. Teil on vaja vaid arvutit, internetiühendust ning mugavaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Enne veebinari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemislink, mille kaudu pääsete veebiseminari keskkonda kuni 30 minutit enne veebiseminari algust. E-jaotusmaterjalid tehakse kättesaadavaks 1 tund enne seminari algust.

ICC Eesti korraldab veebiseminare koostöös liikmesfirmaga EMI EWT. Eesti staažikaim koolitusfirma EMI EWT on Incotermsi “maaletooja”, ICC otseliige aastast 1994 ja ICC Eesti asutajaliige. EMI EWT toimetistena on ilmunud eesti keeles Incoterms 1990, 2000 ja 2010 koos kasutajajuhistega.

Seminar viiakse läbi Addenda OÜ veebiseminaride keskkonnas Addenda inimeste oskuslikul toel.

Lektor: Tiit Tammemägi, PhD – Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja