Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Meist

2015. aasta septembrikuus loodud MTÜ Eesti Võlausaldajate Liit (EVUL) asutati soovist tagada üheskoos oma liikmetega Eesti ärimaastiku läbipaistvam toimimine. Liidu põhieesmärgiks on ettevõtluskultuuri parendamine ja ärimaastiku avatumaks muutmine, seda eelkõige läbi krediidiriskidega seonduvate võtmeküsimuste kaardistamise, nende analüüsimise ja maksejõuetuse sõlmprobleemidega tegelemise.

EVUL seisab kõigi liikmete huvide eest nii Eestis kui ka võõrsil. Eestis osaleb liit seadusloome protsessis, kogub liikmete arvamusi ja ettepanekuid, analüüsib infot ning esitab liidu nimel õigusaktide muutmise ettepanekuid. Samuti võtab EVUL osa ja esindab oma liikmeid rahvusvaheliste organisatsioonide töös väljaspool Eestist.

EVUL teeb koostööd meediaga ja teavitab üldsust liikmete eesmärkidest ja tegevustest, mis omakorda aitab liikmetel kasvatada tuntust ja tugevdada positsiooni turul. Liidus toimuvad ümarlauad-koosolekud, kus luuakse võimalus liikmete ärialaseks ja huvialaseks suhtlemiseks. Tagasisidest ajendatuna algatatakse olukorra täiustamiseks Eesti ärikeskkonda parandavaid projekte.

EVUL kogub krediidijuhtimise alast ja muud võlausaldajatele olulist informatsiooni ning töötleb, kirjastab ja levitab koostatud materjale. EVUL on avalikustanud kaks registrit – “Juhatuse liikmete must nimekiri” ja “Rahvusvaheline võlaregister”, samuti vahendatakse igapäevaselt pankrotimenetlustega seotud ametlikke teadaandeid.

Teenustena pakutakse liikmetele tema nõuete analüüsi, kus raporti vormis antakse ülevaade ja hinnang debitoorsetest võlgnevustest. Koostöös partneritega võimaldatakse liidu liikmetele erihinnaga advokaaditeenust, samuti laienevad liikmetele koolituspartnerite soodustused.

EVUL-i senine tegevus:

Hoiame oma liikmetega aktiivselt sidet, võimaldame vajalikke teenuseid ning vajadusel abistame maksejõuetusteemadega seotud probleemide lahendamisel.

Oleme kohtunud liitude, organisatsioonide ja suurimate ettevõtetega, kellele oleme tutvustanud maksejõuetustemaatikas teostatud turuanalüüsi ja oma ettepanekuid olukorra parandamiseks. Alustasime koostööd ka Riigiprokuratuuriga, Majanduskuritegevuse Bürooga ning Maksu-ja Tolliametiga. Tänaseks on valmis lahendusettepanekud maksejõuetusprobleemidega tegelemiseks ning järgmiseks oluliseks sammuks peame ettepanekute osas ka liidu liikmete tagasiside kogumist.

Eesti Võlausaldajate Liit – üheskoos kõigi EESTI VÕLAUSALDAJATE EEST!

Top