Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu liikme logo kasutamistingimused

1. Üldpõhimõtted
• Logo kasutamine ei ole kohustus vaid õigus.
• Logo antakse liikmele üle tasuta kasutamiseks.
• Logo kasutusõigus on seotud liikmelisusega ja pole üleantav.
• Logo kastumisega seotud võimalikud kulutused kannab liige.
• Liidul on õigus kontrollida, kas liige kasutab logo eesmärgipäraselt.
• Liikmel on õigus kasutada logo ainult liikmeksoleku ajal.

2. Logo kasutamise sihtotstarve
• Logo kasutatakse liikme kodulehel ja dokumentidel (sh: arvetel, maksemeeldetuletustel ja muudel dokumentidel).

3. Logo kasutamise piirangud
• Logo kasutamisel tuleb kinni pidada heast tavast, lugupidavast suhtumisest nii logo omaniku kui sümboolika suhtes.
• Keelatud on jätta muljet nagu oleks dokumendi saatjaks MTÜ Eesti Võlausaldajate Liit.
• Keelatud on logole detailide lisamine või mõnede logo detailide ära jätmine. Logo ei tohi deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada. Logole ei tohi lisada ka efekte (3D, vari jms).
• Logo minimaalne laius on 60 mm, et tagada kirjade loetavus.
• Tumedal pinnal kasutada valget logo.
• Logot ei tohi anda täielikult või osaliselt kolmanda isiku kasutusse.

Top