Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Nõuete analüüs

Eesti Võlausaldajate Liit vahendab liikmetele tasuta krediidihaldusettevõtte Kreedix OÜ nõuete analüüsi teenust.

Liidu liige saadab kord kuus, kokkulepitud kuupäeval, Kreedix OÜ-le debitoorse võlgnevuse nimekirja. Kliendile saadetakse 24 tunni jooksul nõuete analüüsitulemus, raporti vormis, milles on kajastatud debitoorses võlgnevuses olevate ettevõtete krediidi- ja finantstaust. Raport sisaldab klientide pankrotiriski, krediidihinnangut ja soovitatavaid tegevusi.

Teenuse tellimiseks palume võtta ühendust e-kirja teel info@kreedix.ee või telefonil: 7446645

Top