Meil on hea meel teada anda, et maksejõuetusega seotud sõlmprobleemid ning ettepanekud nende lahendamiseks on jõudnud justiitsministri lauale ning tulemusi võib oodata juba käesoleval aastal. 

14. märtsil toimus Rahandusministeeriumis kohtumine, kus EVUL-it esindas asutajaliige, Marie Rosin. Kohtumisel osalesid veel ettevõtjad ning Maksu-ja Tolliameti,  Eesti Kaubandus- Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad. Ühise arutelu järel otsustati teha pöördumine justiitsministri poole, et jõuda  konkreetsemate tulemusteni.

23. märtsil toimuski uus kohtumine, seekord juba justiitsministeeriumis ning koosviibimisel osales ka  U. Reinsalu, kellele esitleti  ettepanekuid maksejõuetusega seonduvate probleemide lahendamiseks. Tulemusena lepiti kokku edasi tegevuskava ning ajaraamistik, esmased ja kõige kriitilisemad muudatused on plaanis ellu viia juba käesoleval aastal.

EVUL-i asutajaliikme Marie Rosina sõnul on see suur samm edasi tugevama ja läbipaistvama majanduskeskkonna suunas ning tänab kõiki partnereid ja liikmeid usalduse ning toetuse eest.