Tule liikmeks - EVUL

Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Tule liikmeks

Eesti Võlausaldajate Liiduga (EVUL) liitudes avaneb teil võimalus muuta ettevõtluskeskkond paremaks, läbipaistvamaks ja eetilisemaks. Osaleda aruteludel ja ümarlaudadel, mille väljundiks on ettevõtluskeskkonna muutmisettepanekute esitamine ministeeriumitele.

Ühtlasi oled kursis pidevalt täiustuva ja võlausaldajate jaoks ajaliku informatsiooniga – juhatuse liikmete must nimekiri, ajakohane info pankrotis ettevõtetest, petuskeemide kirjeldused,  analüüsid ja palju muud. See kõik on hädavajalik vältimaks valede krediidiotsuste tegemist.

Miks hakata EVULi liikmeks?

  1. Saada liidu liikmete kaitse! Võlausaldaja kaitse.
  2. Parandame üheskoos Eesti ettevõtluskeskkonda läbi õigusaktide muutmise.
  3. Võimalus panustada ettevõtlust arendavatesse projektidesse.
  4. Teha ettevõte nähtavaks liidu ettevõtmistes aktiivse kaasalöömisega.
  5. Juurdepääs kasulikule informatsioonile – pidevalt täienevad andmebaasid, uudiskirjad ja teabematerjalid.
  6. Liikmetele suunatud parima hinnaga teenused.
  7. Korraldame liikmete soovidest lähtuvaid koolitusi.
  8. Võimalus parandada jahenenud partnerlussuhteid ja leida uusi partnereid.
  9. Võimalus suhelda liikmetega ärialastel ja huvialastel eesmärkidel (ümarlaua-koosolekud).
  10. Võimalus tegutseda üheskoos kõigi võlausaldajate huvide eest!

LIIKMEKS ASTUMISE TINGIMUSED

MTÜ EESTI VÕLAUSAKDAJATE LIIDU LIIKME LOGO KASUTAMISTINGIMSUED

LIIKMEMAKS

LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

Top