Eilsel seminaril arutati Eesti Võlausaldajate Liidu (EVUL) ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (KPK) vahel pankrotimenetluse ja likvideerimisprotsessiga kaasnevaid sõlmprobleeme. Üheks põhjalikult käsitletud teemaks oli likvideerimise keerukus, mille tõttu ettevõte antakse üle variisikule ja seejärel sundkustutatakse.  

Variisikud ehk tankistid hoiavad ettevõtet nii kaua enda nimel, kuni see sundkustutatakse, jättes võlausaldajatele võlad ning riigile maksud maksmata. Kokku on ligi 700 Eestis tegutseva variisiku omandis 10 000 ettevõtet (sh sundkustutatud), kelle võlgade kogumaht on 355 miljonit eurot.

Kohtumisel tõid  KPK liikmed välja mitmed näited selle kohta, kuidas ettevõtted on sihilikult loodud emaettevõtte satelliitideks, millele antakse laenu. Seejärel läheb emaettevõte pankrotti (raugeb või hüljatakse ettevõte variisikutele ehk tankistide) ja „laenatud“ raha jääb tütarettevõttele, mille alt omanikud julgelt edasi tegutsevad.

Näitena toodi ehitusringkondades tuntud suurvõlglane Facio Ehituse AS (praeguse nimega Räga OÜ),  kes jättis riigile maksmata 851 000 eurot. Kustutatud ettevõtte võlausaldajate võlad on Inforegister.ee andmetel 26 000 eurot. Ettevõte muudeti jagunemislepinguga maksejõuetuks ning kõrvale loodi uus ettevõte, kuhu läks üle ka peamine vara.

KPK liikmete sõnul on olukorra tinginud Riigikohtu järest pehmemad otsused ettevõttest vara välja viivate omanike suhtes. Samuti on variisikute laialdane kasutamine ettevõtete hülgamisel muutunud osaks Eesti „normaalsest“ ärimaastikust. EVULi arvates lisandub siia ka riigi tegevusetus seadusloomes, mis takistaks variisikute kasutamist ning ettevõtete hülgamist nende sundkustutamiseni.