EVULil on valminud uus videosõnum, mis on pälvinud suurt tähelepanu.