Tähe 129b

Eesti, Tartu 50113

+372 5045962

Võlausaldaja kaitse

Eesti Võlausaldajate Liit pakub liikmetele äritegevuse edukaks toimimiseks tuge ja kaitset: liit tõstab võlausaldajate krediiditeadlikkust, annab kasutada logo, informeerib liikmeid pankrotistunud ettevõtetest ja seisab oma liikmete seljataga tugeva partnerite võrgustikuga, mis aitab liikmetel langetada kaalutud otsuseid.

Eesti Võlausaldajate Liidu eesmärgiks on oma liikmetele pakkuda kaitset:

1. Meie logo kasutus. Logo kannab sisulist ja sümboolset tähendust ning meie väärtusi. Logo saavad liikmed kasutada oma e-kirjal, arvel, maksemeeldetuletusel ja muudel asjakohastel dokumentidel.

2. Kasu liikmele: Logo annab klientidele märku, et võlanõuded on hallatud ja professionaalne tugi liikmele on tagatud – probleemi korral sekkutakse koheselt.

3. Kasu liikme partneritele: Logo kandev dokument, annab täiendava turvatunde,  mis on märgiks usaldusväärsest partnerist kelle väärtushinnangud ei luba ebakorrektseid ärisuhteid.

Kasu Liidu liikmele on mitmekordne ja peegeldub ärisuhetes!

4. Võlausaldajate krediiditeadlikkuse tõstmine. Vahendame oma liikmetele tasuta võlanõuete analüüsi. Oleme seadnud üheks oma eesmärgiks võlausaldajate teadlikkuse tõstmise krediidiriskidest ja nende ennetamisest.

5. Pankrotistunud ettevõtted ja juhatuse liikmete must nimekiri. Pankrotistunud ettevõtted, mille tegevus pole jätkusuutlik ja millega koostöö võib tekitada probleeme või osutub vajalikuks osaleda pankrotiprotsessis. Juhatuse liikmete must nimekiri hoiatab ettevõtjate eest, kelle ametiajal muutus ettevõte püsivalt maksejõuetuks.

6. Liikme tugi. Koondame tugeva partnerite võrgustiku liikmete huvide kaitseks, meie partnerid on hoolikalt valitud professionaalid.

7. Liidu uudiskiri. Regulaarselt väljastatavad info- ja uudiskirjad olulistest sündmustest – partnerite pakkumised, koolitused ja liidu tegemised. Kiireloomuline info edastatakse liikmele esimesel võimalusel.

8. Liikme tunnistus. Väljastame igal aastal tunnistuse, mis kinnitab liikmeks olekut, tunnistus annab liikme partneritele ja klientidele täiendava signaali, et võlanõuded on hallatud ja professionaalne tugi liikmele on tagatud – probleemi korral sekkutakse koheselt.

Top