EVUL logo

Korduma kippuvad küsimused

Vastused kõige sagedamini esitavatele küsimustele meie organisatsiooni, teenuste ja liikmelisuse kohta.

EVUL liikmeks võivad saada kõik ettevõtted, kes vastavad kõrgetele standarditele usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja finantsstabiilsuse osas.

Liikmemaksu ei ole, kuid liikmetele kehtib usaldusmärgise haldustasu 7€/kuus. See tasu võimaldab hallata usaldusmärgiseid reaalajas ettevõtete kodulehtedel. Märgis ja sertifikaat on ajakohased ning kustuvad automaatselt, kui ettevõtte äritegevus muutub riskantseks.

EVUL pakub võlgnevuste haldamise ja nõustamise (inkasso) teenuseid, esindab liikmete huve seadusloomes, toetab võlgnikke äritegevuse parendamisel ja aitab taastada ärisuhteid.

EVUL pakub nõustamist ja tuge võlausaldajatele võlgnevuste lahendamisel, sealhulgas vahendusteenuseid ja õigusnõustamist.

EVUL liikme sertifikaat on tunnistus, mis kinnitab teie ettevõtte finantsstabiilusst, head maksekäitumist ja tugevat krediidivõimekust. See aitab tugevdada ettevõtte mainet ja usaldusväärsust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.

EVUL osaleb aktiivselt seadusloomes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, esindades liikmete huve ja panustades õiguskeskkonna stabiilsusesse ja arengusse.

EVUL-i eetilised standardid on loodud ausa ja läbipaistva ettevõtluse tagamiseks, mida kõik liikmed peavad järgima. Liikmete maksevõime krediidiskooride monitoorimine toimub automaatselt. Loe rohkem teaduspõhisest krediidiskoorist.

EVUL-i tegevuse ja uudiste kohta saate rohkem teavet meie kodulehelt ning Storybookis Ärimeedialehe portaalist.

Jah, EVUL korraldab regulaarselt koolitusi ja seminare, et tõsta liikmete teadlikkust ja pakkuda neile vajalikke oskusi ja teadmisi.