EVUL logo

Liidust

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liitu kuulub juba üle 6000 maineka ettevõtte.
Üheskoos töötame igapäevaselt ettevõtluskeskkonna läbipaistvamaks muutmise nimel.

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liit on organisatsioon, kes kaitseb võlausaldajate huve Eestis ja välismaal aastast 2015

Kes me oleme?

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liit on organisatsioon, kes kaitseb võlausaldajate huve Eestis ja välismaal aastast 2015, pakkudes liikmetele võimalusi osaleda seadusloome protsessides, saada väärtuslikku siseinformatsiooni ning arendada ettevõtluskeskkonda positiivses suunas. 

Seisame selle eest, et ärimaailm oleks koht, kus ausus ja õiglus valitsevad ning kus iga ettevõtja saab teha teadlikke otsuseid, olles kindel, et tema huvid on kaitstud.

USALDUSVÄÄRSUS

Me seisame ausa ärikeskkonna eest, kus võlausaldajate huvid on kaitstud ning äritegevus toimub usaldusväärselt ja õiglaselt, tagades liikmetele turvatunde ja äriõigluse.

KAITSE

Kaitseme võlausaldajate huve nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, pakkudes oma liikmetele tugevat õiguslikku toetust, vajalikku informatsiooni ja ressursse, et tagada kõikide osapoolte turvaline äritegevus.

ESINDATUS

Esindame ja hääletame liikmete huvides seadusloomes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, võimaldades liikmetel aktiivselt osaleda õiguskeskkonna kujundamisel ning tagades nende häälte kuuldavuse ja mõjuvõimu õiguslike ja regulatiivsete küsimuste aruteludel.

ÜHENDUS

Võimaldame ettevõtetel jagada kogemusi, teadmisi ning parimaid praktikaid, aidates seeläbi üksteist toetada ja tugevdada ärisuhteid. Nii saavad liikmed üheskoos eesmärkide nimel tegutseda, kaitsta oma huve ja mõjutada ettevõtluskeskkonna arengut.

INFORMATSIOON

Pakume liikmetele väärtuslikku siseinformatsiooni äritegevuse ja õiguslike aspektide kohta, mis hõlmavad endas viimaseid turusuundumusi, õigusakte, regulatsioone ning juhendeid, mis võimaldavad neil teha teadlikke ja põhjalikult läbimõeldud otsuseid.

Meid on 6000+

Meie liikmeskonnas on üle tuhande ettevõtte, kes on valinud Eesti Võlausaldajate Liidu, et saada tuge, kaitset ning juurdepääsu väärtuslikule infole ja võimalustele.

Anna ka sina oma panus Eesti ettevõtlusmaastiku parendamisele.

Liidu liikmed


STORA ENSO EESTI AS

Liige alates: 2013-08-15
Saematerjali tootmine

ORKLA EESTI AS

Liige alates: 2013-05-03
Suhkrutootmine

NORDECON AS

Liige alates: 2013-11-22
Hoonete ehitustööd

IDEAL GROUP AS

Liige alates: 2020-05-26
Arvutite jaemüük

AMSERV GRUPI AS

Liige alates: 2015-06-02
Valdusfirmade tegevus

FORUS SECURITY AS

Liige alates: 2021-05-03
Turvatöö

Astu liikmeks

Miks liituda?

Pakume oma liikmetele võimalust olla osa üleilmsest muutusest ärimaastikul, kus läbipaistvus ja ausus on peamisteks väärtusteks. Meie liikmetel on juurdepääs eksklusiivsele siseinformatsioonile, mis võimaldab paremini mõista ärikeskkonna riske ja võimalusi ning teha teadlikumaid otsuseid. Kõik liikmed saavad sertifikaadi ning usaldusmärgise, mis sümboliseerib ettevõtte pühendumust kõrgeimatele standarditele ning aitab tugevdada mainet usaldusväärse partnerina nii klientide kui ka äripartnerite silmis.

Liitudes Eesti Võlausaldajate Liiduga, ei kaitse sa mitte ainult oma huve, vaid panustad ka positiivse muutuse loomisse Eesti ettevõtlusmaastikul.

Sertifikaat

Meie usaldusmärgisega kaasnev sertifikaat on tunnustus ettevõtte usaldusväärsusele ja finantsstabiilsusele, tugevdades teie mainet turul.

Kaitse võlgnevuste korral

Pakume kaitset juhtudel, kui teie ettevõttele jäädakse võlgu, aidates maandada riske ja tagades teie äritegevusele veelgi suurema turvalisuse.

Rahvusvahelised partnerid

Meil on tugevad sidemed rahvusvaheliselt tuntud ettevõtetega nagu Coface, IKG Group ja Euler Hermes, mis kinnitab teie ettevõtte mainet ja usaldusväärsust.

Laialdane võrgustik

Liikmena saate ligipääsu laiale ärikontaktide võrgustikule, mis võib avada uusi ärivõimalusi ja suurendada teie ettevõtte nähtavust.

Liikmemaksupoliitika

Oleme liikmemaksust täielikult loobunud. Selle asemel on meie liikmeteks päriselt usaldusväärsed ettevõtted, kes toetavad äritegevuse tõhusust.

Aus ja läbipaistev ettevõtlus

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liit sündis aastal 2015 soovist luua Eestis ärimaastik, kus valitsevad läbipaistvus ja ausus ning kus iga ettevõtja saab vajaliku toetuse ja kaitse. Näen Eestit ettevõtliku ja vastutustundliku riigina, kus äritegevus õitseb ja kus kõigil on võrdsed võimalused edu saavutamiseks. Me hoolime ettevõtlusmaastikust sügavalt ning panustame selle arengusse igapäevaselt, tagades, et kõikide huvide eest seistakse.

Tänan Sind, et oled osa EVUList ja toetad meie missiooni!

Marie Rosin

Tegevjuht

Võlausaldajate liidu asutaja koos väikese koeraga

Ettevõtted,
keda saad usaldada

Liikmed, kes seisavad ausa ja läbipaistva ettevõtluse eest.

EVUL liikme sertifikaat

Sertifikaat on märk teie ettevõtte pühendumusest kõrgetele eetilistele standarditele äritegevuses. Tunnustus kinnitab Teie usaldusväärsust ning aitab tugevdada mainet nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.

Ettevõtted,
mida saad usaldada

Liikmed, kes seisavad ausa ja läbipaistva ettevõtluse eest.

EVUL liikme sertifikaat

Sertifikaat on märk teie ettevõtte pühendumusest kõrgetele eetilistele standarditele äritegevuses. Tunnustus kinnitab Teie usaldusväärsust ning aitab tugevdada mainet nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.