EVUL logo

EVUL liikme “Sertifikaat” ja
usaldusmärgise “Turvaline partner” taotlemine

EVUL liikme sertifikaat

EVUL sertifikaat on ametlik tunnistus, mida omavad ettevõtted, kes vastavad kõrgetele standarditele usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja finantsstabiilsuse osas.

Ettevõtte usaldusväärsus

Sertifikaat kinnitab ettevõtte pühendumust parimatele tavadele, aidates eristuda ettevõttel turul ning kinnitades tulevastele klientidele ja koostööpartneritele ettevõtte usaldusväärsust. 


EVUL liikmed:

Usaldusmärgis "Turvaline partner"

Must EVUL märgis heledale taustale

Konkurentsieelis

Usaldusmärgis eristab liidu liikmeid konkurentidest, pakkudes tarbijatele kindlustunnet ettevõtte usaldusväärsuse suhtes. Teadlik tarbija eelistab suure tõenäosusega kvalifitseeritud ning tunnustatud ettevõtet tundmatu reitinguga ettevõttele.

Eksklusiivsus ja usaldusväärsus

Usaldusmärgis eristub teistest turulolevatest märgistest, kuna seda ei müüda, vaid antakse ainult kvalifitseerunud ettevõtetele, tagades seeläbi märgise autentsuse ja usaldusväärsuse. Märgis on ajakohane ning kustub automaatselt, kui ettevõtte äritegevus muutub riskantseks.

Valge EVUL märgis tumedale taustale

Lihtne integreerimine veebilehtedele

Pakume programmi koodi, mis võimaldab lihtsalt lisada interaktiivse usaldusmärgise teie kodulehele. Lisaks kodulehele on märgist võimalik kasutada meili jaluses, reklaammaterjalides (näiteks visiitkaartidele, brošüüridele), sotsiaalmeediaprofiilidel ja muudel ärilistel dokumentidel. Seda võimalust on juba kasutanud tuhanded ettevõtted, eriti majanduslanguse ajal, kui usaldusväärsus on äärmiselt oluline. 

Usaldusmärgise autentsuses saate veenduda sellele peale klikates. Kui tegu on kõigest pildiga märgisest ja klikiga ei avane vastava ettevõtte EVUL-i sertifikaat, siis pole ettevõtte usaldusväärsus Eesti Võlausaldajate Liidu kontrolli all. 

Kvaliteedikontroll ja kasud

EVUL liikmete taust on ka reaalajas kontrolli all, et tagada liikmete usaldusväärsus ja vastavus kehtestatud standarditele. Ettevõtte usaldusväärsuse tagamiseks on oluline, et liikmelisuseks kvalifitseeruvad ettevõtted vastaksid rangetele nõuetele, mis hõlmavad nende õiguslikku ja majanduslikku seisundit, täpsemalt nende maksevõimekust, õiguslikku ajalugu ja varasemat äritegevust.

Lisaks kvaliteedikontrollile pakub EVUL oma liikmetele pidevat tuge ja nõustamist. See hõlmab nõuandeid krediidijuhtimise, finantsplaneerimise ja riskide maandamise kohta, aidates ettevõtetel oma äritegevust paremini korraldada ja võimalike probleemidega toime tulla. EVUL liliikmelisus on märk ettevõtte pühendumusest ausale ja läbipaistvale äritegevusele ning usaldusväärsetele suhetele oma klientide ja partneritega.

EVULi liikmeks kvalifitseerumise tingimused

Korrapärane maksekäitumine

Eesti Võlausaladajate liige tagab arvete õigeaegse tasumise ja kohustuste täitmise. Liige väldib makseraskusi ja viivitusi ning hoiab puhast makseajalugu, mis näitab usaldusväärset finantskäitumist, st et kõik kohustused on täidetud õigeaegselt ja vastutustundlikult.

Stabiilne finantsolukord

Eesti Võlausaldajate Liidu liige on finantsiliselt stabiilne. Selleks tagab liige regulaarse ja distsiplineeritud rahakäitumise, hoides ära makseraskused ja viivitused ning säilitades puhta finantsajaloo, mis kajastab usaldusväärset käitumist kõigi kohustuste täitmisel.

Eetilised äritavad

Eesti Võlausaldajate Liidu liige järgib eetilisi äritavasid ja hoiab oma mainet usaldusväärse ja vastutustundliku ettevõttena, jälgides hoolikalt oma äritegevust ning tegutsedes vastavalt kehtestatud standarditele ja seadustele. Samuti võtab ta arvesse klientide, töötajate ja partnerite ootusi ning kohandab oma tegevust vastavalt, et tagada usaldusväärne ja vastutustundlik ettevõtluspraktika. 

Positiivsed tulevikuperspektiivid

Eesti Võlausaldajate Liidu liige panustab pidevalt uuendustegevusse ja investeerib innovatsiooni, et püsida konkurentsivõimelisena muutuvas turukeskkonnas. Ta jälgib turuarenguid, kohandab oma tooteid ja teenuseid vastavalt tarbijate vajadustele ning loob tugevaid suhteid partneritega, mis võimaldab tal ära kasutada uusi ärivõimalusi.

Kontrolli, kas Sinu ettevõte kvalifitseerub EVUL liikmeks,
et saada Sertifikaat ja Turvamärgis

Ettevõtted,
keda saad usaldada

Liikmed, kes seisavad ausa ja läbipaistva ettevõtluse eest.

EVUL liikme sertifikaat

Sertifikaat on märk teie ettevõtte pühendumusest kõrgetele eetilistele standarditele äritegevuses. Tunnustus kinnitab Teie usaldusväärsust ning aitab tugevdada mainet nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.

Ettevõtted,
mida saad usaldada

Liikmed, kes seisavad ausa ja läbipaistva ettevõtluse eest.

EVUL liikme sertifikaat

Sertifikaat on märk teie ettevõtte pühendumusest kõrgetele eetilistele standarditele äritegevuses. Tunnustus kinnitab Teie usaldusväärsust ning aitab tugevdada mainet nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul.